Bejelentéshatarhegy.5mp.eu
Repülni kell.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Hírek


Szavazás

MRSz extrém levele első oldal.

MRSz extrém levele utolsó oldal.

Az egész levelet terjedelme miatt nem tettem fel.

==============================

A Magyar Országgyűlés Főtitkára tájékoztatott arról, hogy a Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítványt felvette az országos érdekképviseleti szervezetek jegyzékébe.   

A ----->levél <-------

 A jegyzékbe vett szervezetek aktuális listája: 

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_egyeb.tsz_list?p_stilus=civil.css


==================================================

A sportrepülők az egészségügyi vizsgálatért díjat fizetnek, mintha hivatásos légiközlekedési alkalmazottak lennének, mert a Légügyi Hivatal nem ismeri el a sportrepülést, azt a polgári repülés kategóriájába sorolja.

Lassan egy évtizede folyik a harc a légügyi hatósággal ennek a problémának a rendezése céljából, Most van arra remény a legújabb tárgyalásokra alapozva, hogy a sportrepülés elismert sport lesz a Légügyi Hivatal által is.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság partner a rendezésben, mert a jelenlegi gyakorlat szerint az amatőr sportrepülőket részükről jogi sérelem éri a díjfizetéses egészségügyi vizsgálat alkalmazása miatt.

A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány a Nemzeti Közlekedési Hatósággal párhuzamosan felvette a kapcsolatot az Országos Sportegészségügyi Intézet vezetőivel is a sikeres rendezés érdekében.

Reméljük, hogy közös munkánk eredményes lesz és a vizsgálat után fizetendő díjon felül mentesülünk az egészségügyi vizsgálat hatósági minősítési díjától és a hatósági erkölcsi bizonyítvány díjától is.

Ez a kezdő sportrepülők esetében ~ 22.100.-Ft "megtakarítást" jelent. Az oktatóink és vontatópilótáink ugyancsak tetemes összeget válthatnak át a sportrepülés céljára.

 Bízunk abban, hogy a sportrepülők a sikeres tranzakció után a megtakarított összeget a repülésre fordítják és így többet tudnak repülni, ami gyakorlottságot és a repülés biztonságát egyaránt növeli. Nem közömbös az sem, hogy a repülőgépek kihasználtsága is növekedni fog.

feladó: OSEI SESZMO seszmo@osei.hu
címzett: hhh.sa@index.hu
másolat: foig@osei.hu
tárgy:

Sportrepülők egészségügyi vizsgálata 

Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány
 
Dúzs István
elnök úr
részére
 
Tisztelt Elnök Úr!
 
A 2011. március 7-én kelt levelére válaszolva a következőket tudjuk elmondani:
 
A sportrepülők egészségügyi vizsgálatát sem az OEP, sem más szervezet nem finanszírozza, ezért az ő vizsgálatuk a "Térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások" körébe tartozik. A módosított 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint az első, illetve kibővített vizsgálat 12.900.-, az időszakos vizsgálat 8.600.- Ft-ba kerül.
Ezektől a díjtételektől sajnos, nem áll módunkban eltekinteni.
A törvénymódosítás pedig nem a mi hatáskörünkbe tartozik.
 
Üdvözlettel:
 
Dr. Soós Ágnes
főigazgató főorvos
 
Dr. Schiszler Gábor
OSH mb. vezető főorvos
______________________________________________________
OSEI - Sportegészségügyi-, Szervezési- és Módszertani Osztály
H-1123 Budapest, Alkotás u. 48.
Tel.: 4886-160
 
Válasz a levélre: Itt

=====================================================

Először kattints ide

Tisztelt sportrepülők!!
 
A Szeged MJV Önkormányzata ellen indított, jogalap nélküli gazdagodás címén kért kártérítési perben nagy szükségünk lenne még olyan fotókra, amelyekkel igazolni tudjuk, hogy a félkész hangárt nem kizárólag az egyesület használta azok után, hogy az SZKT átvette egyesületünktől a repülőtér üzemeltetését  (2006).
Kérlek benneteket, hogy ha vannak még olyan felvételeitek, amelyeket nem juttattatok el az egyesületnek, azokat küldjétek meg az egyesület e-mail címére, illetve papír alapú fotók esetén a 6701 Szeged, PF. 1014. címünkre! 
 
Segítségeteket előre is köszönjük!

=====================================

AF1

  2010.03.11 21:10:05 ˆ (17815)
Kedves Mindenki,


Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy 2010 március 8-án a Fővárosi Itélőtáblán véget ért hosszú pereskedésünk a Légügyi Hatósággal (illetve annak utódjával, a Nemzeti Közlekedési Hatósággal).


Talán emlékeztek rá, hogy hatósági berepülés közben 2001-ben Fóka 5 tipusú vitorlázó repülőgépünk balesetet szenvedett és megsemmisült. Személyi sérülés nem történt.


A történtek után a Hatóság megpróbálta a felelősséget magától elhárítani. Minden létező fórumot bejártunk, mindent elkövettünk annak érdekében, hogy kárunk megtérüljön. Egyezséget ajánlottunk a Hatóságnak, mediátorok próbáltak segíteni, de eredmény nem született. A Hatóság emberei megpróbálták klubunkat lejáratni, csak hogy a felősséget elháritsák. Egy pont után már csak a Bíróság maradt. A Bíróságon a Hatóság minden eszközt bevetett, hogy keresetünket elutasítsák, beleértve a valótlan állításokat is.  A per két biróságot is bejárt, mert az első Biróság évek után találta magát illetéktelennek.


Első fokon a pert elvesztettük, mert a Bíróság nem találta bizonyítottnak, hogy a Hatóságnak felróható magtartás vezetett a balesethez.


 Felebbezés folytán a Fővárosi Itélőtábla végre nekünk adott igazat és a Hatóságot kártérítésre, késedelmi kamat megfizetésére és a perköltségek megtérítésére kötelezte, jogerősen.


 Az Itélőtábla hozzájárulásunkat kérte az itélet interneten történő közzétételéhez, mert az ügyet precedens értékűnek tekintik.


 


A perben jogi képviseletünket dr. Hamar Sándor látta el.


Úgy gondolom, ez az eset érdekes lehet mindenki számára, akit a hatósági vizsgálatok érintenek.


  
Jó szezonkezdést kivánok.


Kecskeméti Tamás


Aeroklub Farkashegy
=========================


Próbáljuk értelmezni a 32/2009. KHEM rendeletet, de nem nagy sikerrel. Egy vélemény és magyarázat Miskolcról:    A 32/2009. KHEM rendeletről

___________________________________________________________________

A Magyar Repülő Szövetség 2008. január 28-án levelet küldött a Magyar Köztársaság Kormányának a sportrepülés problémáinak megoldását kérve. Ezt követően 2008. március 19-én egyeztető megbeszélést zajlott le Budaörsön az érintett szervek képviselőivel.  Kissé elkéstem az ott készült Emlékeztető honlapunkra történő felrakásával, de a problémák azóta sem oldódtak, - sőt gyarapodtak - így az emlékeztető ma is aktuális.

????????????????????????????????????

REPÜLÉSI

törvény megalkotásához a Nemzeti Közlekedési Hatóság által véleményezésre kiadott Koncepció alapján. 

A koncepcióval kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat, kérjük a dgca@nkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjenek  eljuttatni, 2009. november 15-ig. 

A Magyar Repülő Szövetség a koncepcióhoz a következő módosításokat javasolta: 

1.

Lajstromba az a légijármű vehető fel, amely …. gazdálkodó szervezet, vállalkozó, vagy sportrepülő egyesületen kívüli természetes személy  tulajdonában vagy bérletében van, és más állam lajstromában nem szerepel.

A Magyar Repülő Szövetség, vagy a tagnyilvántartásában szereplő természetes személy tulajdonában lévő repülőeszközök lajstromozásra nem kötelezettek, azokat az országos sportági szakszövetség nyilvántartásban tartja, azonosító jellel ellátja, amely az üzemeltetés feltétele. A nyilvántartásból való törlésről a MRSZ a NKH-t haladék nélkül értesíti.


2.  I. változat:

.0pt 1.0pt 4.0pt; mso-border-alt: solid red 4.5pt; padding: 0cm;">A Magyar Repülő Szövetség által nyilvántartott légieszközökkel végzett tevékenységhez igénybevett légtér díjmentes.

 Ez a javaslat törölve!!!

2.  II. változat:

A nem ellenőrzött légtér, ahol repüléstájékoztató szolgálat igénybevételével a repülőgépvezető saját felelősségére közlekedik díjmentes.

 

3.


A Magyar Repülő Szövetség feladatai ellátását a Sportrepülés Légügyi Hatósága minőségében végzi.

 4.

A légi sportágak jellegének megfelelő sportorvosi alkalmassági, illetve szűrővizsgálatokról rendelkező jogszabályt az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Repülő Szövetség együttes rendeletben határozza meg. Az Országos Sportegészségügyi Intézetben végzett vizsgálat illeték és díjmentes.  

5.

A Magyar Repülő Szövetség és a sportrepülő egyesületek által használt légterek szélességi és magassági határait úgy kell megállapítani, hogy az ott működő sportrepülő egyesületek az alapszabályuknak, a képzési szabályoknak, valamint sportfeladataiknak végrehajtását lehetővé tegye.

 

6.

A Magyar Repülő Szövetség a sportrepülő egyesületek, valamint az egyesületi tagok tulajdonában lévő sportrepülő eszközök biztosítási, vám és rádiófrekvencia használati díját a sporttevékenység jellegének figyelembevételével kell megállapítani.

Összeállította: Dúzs István          2009.11.15.

----------->>>>> itt: A teljes beadvány

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bátori László levelét közlöm, melyben módosítást kér a honlap tartalmát illetően.

Feladó: Bátori László

Címzett: hhh.sa@index.hu

Elküldve: 2009. október 26. 15:11

Tárgy : honlap információk

 

Tisztelt Cím!

Honlapjuk "ÉRDEKVÉDELEM" menüpontjában a hatályos légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII törvény és az Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján található a repülésről szóló új törvény koncepciójának tervezete félrevezető tartalommal jelenik meg.

Nem felel meg a valóságnak, hogy a koncepció tervezet "törvény" lenne, ráadásul meg sem jelent.  A koncepció egy munkaanyag, amely a honlapra véleményezésre került fel (észrevételeket november 15-ig várnak).

A koncepció célja a majdan kidolgozandó törvénytervezet főbb irányvonalainak meghatározása, tehát semmiféle jogi relevanciával nem bír sem most, sem a jövőben.

Tekintve, hogy a honlapjukat olvasó érdeklődők számára ez nem feltétlenül világos kérem, hogy a honlap tartalmát módosítani szíveskedjenek.

Bátori László

osztályvezető

 

NKH LI

Polgári Repülési Osztály

 ========================================================

A válaszlevelem: 

feladó:

Dúzs István hhh.sa@index.hu

címzett:

Bátori László batori.laszlo@nkh.gov.hu 

tárgy:

Re: honlap információk

Tisztelt Bátori Úr!

A törvényt a Magyarország.hu honlapról töltöttem le, mint annak a mai napon hatályos változata.

A koncepció tervezetről nem is állítottam, hogy törvény.

 

A  jogszabály mai napon hatályos állapota                       2009.10.26.

 1995. évi XCVII. törvény a légi közlekedésről

A Magyarország.hu honlapról letöltött törvényekben nincs jogom kételkedni. Várjuk a törvény mellé rendelt Korm. rendeletek megjelenését.

Tisztelettel: Dúzs István

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

============================================================


Alább idézek az MRSz honlapjáról. Megvalósulhat az, hogy az MRSz lesz a légisportok kizárólagos gazdája és az Alapszabálya szerint működhet.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Az MRSz honlapjáról: 

 Az MRSZ céljai

A Magyar Repülő Szövetség működésének célja a magyarországi légisport-tevékenység összefogása, a magyar sportrepülés nemzetközi képviselete, a sport- és hobbirepülés népszerűsítése, utánpótlás képzése, valamint az ehhez szükséges anyagi erőforrások előteremtése.

Az MRSZ tevékenysége

A Magyar Repülő Szövetség tagjairól és sportolóiról nyilvántartást vezet, és részükre nemzetközi sportigazolványt (sporting licence) ad ki, amellyel sportol e;ink nemzeti és nemzetközi versenyeken, valamint kontinen

Képgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Orlóci Zsuzsanna [ 2009-11-02 17:30 ]

"Lehetséges, hogy a közeljövőben „Szakszolgálati Engedély” nélkül, „csupán” FAI sportigazolvánnyal űzhetjük a vitorlázórepülést???"
Biztos, hogy ez jó lenne Magyarországnak? Hogy a versenyzőink ne mehesenek külföldre a vitorlázórepülőgépeikkel versenyezni? Én nem hiszem, hogy a sportrepülés érdekei ezek lennének.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!