Bejelentéshatarhegy.5mp.eu
Repülni kell.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Hírek


Szavazás


Linkek 

Nyílt levél a Magyar Repülő Szövetség Elnökéhez, Elnökségéhez, Felügyelő Bizottságához, Fegyelmi Bizottságához, Szakbizottságaihoz és végül, de nem utolsó sorban, de érdekében, a Tagsághoz!


Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Elnökség, Felügyelő Bizottság, Fegyelmi Bizottság, Tisztelt Szakbizottság vezetők, Tisztelt Tagság!


Az elmúlt időszak eléggé "turbulens" volt az MRSZ életében és ez a "turbulencia" az utolsó néhány hónapban sem csitult. Remélem, mindenki tudja, mire gondolok. Kezdődött a korábbi Ellenőrző Bizottság megállapításaival, folytatódott a két Alelnök vizsgálódásával és megállapításaival, amelyek elvezettek a Tagság, később az Ügyészség véleményének kikéréséhez. Ez igen komoly ellentéthez vezetett az Alelnökök és az MRSZ Elnöke között,amelynek folyományaként előbb egy teljesen jogalapot nélkülöző fegyelmi eljárás kezdődött az MRSZ két Alelnöke ellen, majd folytatódott egy, rágalmazás jogcímen tett bírósági feljelentéssel szintén a két Alelnök ellen. Közben jó néhány közgyűlés zajlott le, ahol feszült körülmények között, sokszor az érvényes törvények és saját szabályzataink ellenében, az MRSZ Elnökének hathatós támogatásával születtek megkérdőjelezhető döntések, illetve utasított el az Elnökség, majd később ismét az MRSZ Elnökének vélhetően szándékosan megtévesztő információi alapján a Közgyűlés is súlyos kérdések megtárgyalását és határozat hozatalt.Mindeközben az MRSZ Közgyűlése elfogadott 2016 évre vonatkozóan egy súlyosan veszteséges költségvetést, bár igen határeset arányokkal (54%). A költségvetést közgyűlés elé terjesztett formájában nem tárgyalta az MRSZ Elnöksége, így nem is határozhatott róla.A fenti állítások alátámasztására álljon itt néhány tény!

1. Alelnökök jelentése és a Fővárosi Főügyészséghez fordulása:A jelentésben foglaltuk össze azokat a megállapításainkat, amelyek az MRSZ demokratikus ésátlátható működését voltak hivatottak helyreállítani. Ezt az anyagot az MRSZ-től kapott tagi levelező listán tettük közzé a tagság részére. Ez képezte a későbbiekben a lefolytatott jogalap nélküli fegyelmi vizsgálat egyik súlyos megállapítását, miszerint mi olyanok részére is kiküldtük a dokumentumot, akik nem tagjai az MRSZ-nek, ezzel súlyosan megsértettük azMRSZ jó hírnevét. Ezzel szemben ismétlem: az MRSZ-től kapott hivatalos tagi levelező listára küldtük ki a dokumentumot!!!

2. Fegyelmi eljárás a két Alelnök ellen:A Fegyelmi eljárás kezdetekor és közben is többször felhívtuk az MRSZ Elnökének, Főtitkárának és a Fegyelmi Bizottság tagjainak is a figyelmét a vizsgálat minden jogalapot nélkülöző voltára, annak minden jogalapot mellőző határozataira. Ennek ellenére választ nem kaptunk, de a Fegyelmi Bizottság jogsértő határozatait az MRSZ Adminisztratív vezetése (Főtitkár) pontosan betartotta és betartatta!!! A Fegyelmi Bizottság eljárásának jogalapot nélkülöző voltára (mint később kiderült), Dr. Varga Gábor Zsolt Ügyész Úr (a Fővárosi Főügyészség kötelékébe tartozó Ügyész, aki minden MRSZ-t érintő kérdésben a felelős) telefonon felhívta a figyelmét az MRSZ Elnökének és Főtitkárának is. Ennek ellenére a vizsgálatot lefolytatták, annak intézkedéseit keményen betartották és 4 azaz négy darab Közgyűlést hívtak össze az illegitim módon megválasztott Felügyelő Bizottság segítségével, azAlelnökök lejáratására, meghurcolására. Szerencsére az összehívott közgyűlés átérezte a Fegyelmi Bizottság vizsgálatának és jelentésének súlyos hiányosságait és 66%-os  többséggel leszavazta annak minden megállapítását, ezzel védve meg az Alelnökök álláspontját és munkáját. El kell ismernem, hogy az alkalmazott eljárás, nevezetesen az Ügyészséghez való fordulás talán elsietett döntés volt, de semmiképp sem okozott, vagy okozhatott volna kárt az MRSZ-nek, hiszen az Ügyészség legfeljebb segített a problémák megoldásában.

------------------------------------------------------

 

Hogyan tovább MRSz 2013 ?????

Az MRSz Ellenőrző Bizottságának levele.

====================================================

Elnöki levél

2011. június


Tisztelt Repülõk, Tagtársaink!

A repülési szezon kezdetével mindenki arra koncentrál, hogy a versenyeken, edzéseken, felkészüléseken vagy csak a hét végén minél többet tudjon repülni. Vannak azonban olyanok is, akik emellett a közösség ügyeivel is nagyon el vannak foglalva, ezek munkájáról szeretnélek most tájékoztatni.
Nem akarlak untatni Benneteket azzal, hogy a Szövetség milyen nehéz anyagi helyzetben van és egyes szakágaink éppen a létükért harcolnak, hiszen ezeket Ti is jól ismeritek. A Szövetség vezetése szinte minden nap szembesül a
problémákkal, elég csak a Mérleg elkészültének hiánya miatti elhalasztott Közgyûlést említeni.
Mára a Mérleg elkészült, viszont újabb nem várt negatív ügyek és azok következményei is elõkerültek sajnos.

Vannak viszont eredmények, melyek hamarosan közvetlenül is érintenek sokakat. Az elmúlt félévben több nagy jelentõségû témával foglalkoztunk.

Ezekrõl számolnék most be:

- Lezárult a Nemzeti Légügyi Stratégia kidolgozása, mely mintegy fél évig tartott. A Munkacsoportokban Szövetségünk számtalan önkéntes munkatársa dolgozott. Az eredmény nem maradt el. A június elején véglegesített anyag megfelelõ szinten, formában, hangnemben és hozzáállással foglalkozik a Sport és kisgépes repüléssel. Ennek alapján elindul egy újabb munka, mely az elveket átvezeti a
jogszabályokba. Ebben a munkában is számítanak az MRSZ-re. Ott leszünk és ígérem, nagyon fogjuk képviselni azt az elvet, hogy a hazai sportrepülés legalább olyan kedvezõ jogi környezetet kapjon, mint a hasonló adottságú európai országok mai gyakorlata. Ez nem kevés cél.
Ezúton szeretném ismételten megköszönni mindazoknak a munkáját, akik idáig eljuttatták mindannyiunk közös ügyét. A Koncepció szövege
megtekinthetõ az MRSZ honlapján.

- A Honvédelmi Minisztériummal hónapok óta folytattunk tárgyalásokat egy szoros együttmûködési megállapodásról. Nyitott kapukat, jóindulatot és együttmûködési szándékot találtunk. Nagyon szép programot dolgoztunk ki, mely mind a Hadseregnek, mind a Magyar Repülõ Szövetség tagjainak elõnyöket hoz. Az aláírásra július elején kerül sor, államtitkári szinten. Az aláírás után ismertetni fogjuk a lehetõségeket és a részleteket. Az együttmûködés a gyakorlatban már megkezdõdött, melynek kitűnő példája az alacsony légterek ügyében egymás érdekeit figyelembe vevõ sikeres koordináció, a vitorlázó és mûrepülõ bajnokságok légtereinek biztosítása, egyik repülõklubunk és a
Hadsereg vitájának lezárása, a Klub repülési lehetõségeinek biztosítása.

Ebbõl a munkából is sok tagunk vette ki részét, az Együttmûködési Megállapodás aláírásával azonban nem ér véget részvételük, hiszen azt át kellültetnünk a mindennapokba. Köszönet az önkéntes tárgyalóknak, kiemelkedõ szellemi tevékenységükért.

- Sor került az NEFM Sport és Parlamenti Államtitkár uraival történõ találkozásra, elnöki és fõtitkári szinten. A lehetõséget debreceni
hõlégballonos barátaink teremtették, akik szeretnének újabb világversenyeket hozni szûkebb hazájukba, természetesen az MRSZ
keretein belül. A rövid, de nagyon kellemes légkörben lefolytatott megbeszélésen a debreceni ambíciók támogatása mellett azt
tapasztaltuk, hogy a minisztérium vezetése nyitott a sportrepülés sajátosságainak áttekintésére. További találkozókra fog sor kerülni, itt is komoly és intenzív tárgyalásokra kell számítanunk.

Úgy gondolom, most a szezon kellõs közepén jól jönnek a jó hírek. A gondok sajnos nem múltak el, a csontvázak napi szinten hullanak a
szekrényekbõl, de ezekrõl majd akkor beszélnék, ha mindenki a sikeres szezonján felbuzdulva ismét a Szövetség rendelkezésre bocsátja
szellemi, fizikai és anyagi kapacitásait.

Addig is jó leszállást kívánok mindenkinek!

Kecskeméti Tamás

Elnök

==============================================

Tiszta vizet a pohárba!

Alapos vizsgálat az MRSz házatáján a jövő érdekében.

Forrás: AERO MAGAZIN márciusi száma 38. oldal.

=====================

2. sz. elnöki körlevél

Kedves MRSZ tagszervezetek, Klubvezetők!

Megválasztásomkor elhatároztam, hogy rendszeresen tájékoztatást adok a Szövetség helyzetéről. az elvégzett munkáról és arról, hogy milyen lépéseket tervezünk a jövőben.

Ez most az Első üzenet.

Terveim szerint havonta egyszer tájékoztatót küldök a hónap történéseiről. Ezzel párhuzamosan élénkíteni kívánjuk az MRSZ honlapját is.

A tájékoztató itt ---->>>> Az első üzenet

===============================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan tovább MRSz?

2011-től

A Magyar Repülő Szövetség (MRSz) 1990-ben alakult, mint országos sportági szakszövetség. A kezdeti nehézségeket követően az igazi problémák akkor kerültek felszínre, amikor a Polgári Légiközlekedési Hatóság (PLH) a különböző – légiközlekedésre vonatkozó - miniszteri rendeleteket az MRSz-re és a sportrepülő egyesületekre, valamint a sportrepülőkre is alkalmazni kezdte. Ennek időpontja 2000-2002 közé tehető.

A PLH ettől kezdődően nem vette figyelembe azt, hogy az MRSz és a sportrepülő egyesületek társadalmi szervezeti formában működnek és azt, hogy ott amatőr sportolók tevékenykednek.

Az MRSz és a sportrepülő egyesületek kezdettől fogva tiltakoztak a PLH eljárása ellen, de mindezidáig eredménytelenül.

A pohár akkor telt be, amikor a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) elnöke 2010. április 29-én kelt levelében tájékoztatta a Sport Szakállamtitkárt arról, hogy sportrepülés nem létezik.

A levél itt olvasható ----->

Levelek a NKH-nak és az LI-nek

 

Ezt a levelet nem lehetett válasz nélkül hagyni és megszületett a  válaszlevél a NKH új elnökének, aki ígéretet tett a jogi rendezésre.

 

Hogyan tovább MRSz 2011-től?

????????????????????????????????????????????????????????

 

Az MRSz elnökségi tagjainak levelezése a sportrepülés problémáiról. Dúzs István válasza Kerekes László levelére és kiegészítő gondolatok: Guriga! Köszönöm a tartalmas hozzászólásodat, hatására beindultak gondolataim és többször is átnéztem a hatályos légik. törvényt. A hatályos légiközlekedési törvény szerint kell engedély a társadalmi szervezet keretében folytatott légiközlekedéssel összefüggő tevékenységhez. Íme: A nem gazdasági célú légiközlekedési vagy légi közlekedéssel összefüggő tevékenység 35. § A vállalati célú légi közlekedés, valamint a társadalmi szervezet (pl. egyesület) keretében folytatott nem gazdasági célú, légiközlekedési vagy légi közlekedéssel összefüggő tevékenység folytatásához a légiközlekedési hatóság engedélye szükséges. A tevékenység engedélyezése során a 23. § (1) bekezdésének a), c) és d)pontjait, valamint a 29-34. §-okat kell alkalmazni. 36. § A 35. § alkalmazásának szempontjából a légiközlekedési hatóság engedélyében foglaltak alapján a légi sport szövetség a tagegyesületei és a tagjai vonatkozásában betöltheti a jogosult jogkörét. Ennek szakmai feltételeit az engedélyben kell meghatározni. A 22. § szerint valóban „nem kell hatósági engedély” az e) pontban meghatározott tevékenységhez. 22. § Légiközlekedési, valamint légiközlekedéssel összefüggő tevékenység - a 71. § 10. pontjának e) és h) pontjában meghatározott tevékenység kivételével - a légiközlekedési hatóságnak, a bajba jutott vagy eltűnt légijármű megsegítésére, illetve a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenység ellátására irányuló kutató-mentő repülés pedig a katonai légügyi hatóságnak az adott tevékenységre vonatkozó engedélyével folytatható. 71.§. 10. légiközlekedési tevékenység: a) a légi járművel végzett személyszállítás és árufuvarozás (ideértve a postai küldemények fuvarozását), b) a légi járművel folytatott munkavégzés (pl. teheremelés, mező-, erdő- és vízgazdálkodási célú repülés), c) a bajba jutott vagy eltűnt légijármű megsegítésére, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenység ellátására irányuló kutató-mentő repülés, d) a légi járművel végzett egészségügyi mentőrepülés, e) a légi jármű sport-, valamint magáncélú alkalmazása, f) a vállalati célú légi közlekedés, g) a légiközlekedési szakszemélyzet gyakorlati repülő kiképzése, h) a légvédelmi készenléti repülések kivételével az állami légi járművel végzett repülés; Összefoglalva: Hatósági engedély kell a társadalmi szervezet (pl. egyesület) keretében folytatott sportrepüléshez, de nem kell a légijármű sport-, valamint magáncélú alkalmazásához. További elemzés az e) pont értelmezéséhez: Valakinek van egy légi járműve és azzal egyesületen kívüli sporttevékenységet végez, vagy magáncélra használja, akkor nem kell hatósági engedély, hasonlóan a földi közlekedési jellegű sporteszközökhöz, vagy magáncélra használt földi járművekhez. (Bicikli, crossmotor, motorkerékpár, moped, roncsderbihez roncsautó, kajak, személygépkocsi stb.) A Magyar Repülő Szövetségnek, mint országos szakági sportszövetségnek kell hatósági engedély, de nem kell külön-külön minden sportrepülő egyesületnek, mert a tagegyesületek engedélyének kiadása az MRSz jogköre. Milyen jogköre van az MRSz-nek?? Részlet az Alapszabályból: 1. § (1) A Magyar Repülő Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Repülő Szövetség (FAI) és az Egyesülési jogról szóló 1989.évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban: Sporttörvény) meghatározott, a FAI által nyilvántartott légisport szakágakat felölelő sportágak feladatainak ellátására létrehozott jogi személy. Az e szakágakban működő sportegyesületeket tömörítő önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező, kiemelkedően közhasznú sportegyesület, amely országos sportági szakszövetség, (3) A szakszövetségre –amennyiben a Sporttörvény eltérően nem rendelkezik- a társadalmi szervezetekre (Et.) és az egyesületekre (Ptk.) vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. (4) Az Országos Sportági Szakszövetség a Magyar Köztársaság területén a légisportot kizárólagos jelleggel irányítja, szervezi és ellenőrzi az I. fejezet 1.§-ban meghatározott tevékenységet. FAI Sportszabályzat Nemzetközi Légisport Szövetség ÁLTALÁNOS RÉSZ 2005. évi kiadás Érvénybe lép: 2005. július 1-én Avenue Mon-repos 24 CH-1005 Lausanne (Switzerland) Tel.+41(0)21/345.10.70 Fax +41(0)21/345.10.77 E-mail: sec@fai.org Web: www.fai.org 1. FEJEZET FAI ALAPVETŐ ÉS HATÓSÁGI FELADATAI SPORTHATÓSÁG 1.3.1 NEMZETI LÉGISPORT IRÁNYÍTÓ/ELLENŐRZŐ TESTÜLET (NAC). Saját országán belül a sporthatáskörrel rendelkező Aktív – és Társ Tagszervezeteken keresztül a Sportszabályzat végrehajtó hatóságaként működik. Előzmények: Nemrég Komlós Vilitől kaptam bizonyító dokumentumot arra, hogy az MRSz az ’50-es évek elején a légisportok hatóságaként működött. A MöHoSz, MHS, MHSz időszakban ennek a jelentősége a zéróval volt egyenlő. 1991-ben Dr. Hegedűs Dezső főtitkár kérte Siklós Csaba közlekedési miniszter hozzájárulását ahhoz, hogy az MRSz ismét a légisportok hatóságaként működhessen. Siklós Csaba közlekedési miniszter levele azt bizonyítja, hogy beleegyezését adta és a Légügyi Főigazgatóságot bízta meg a feladat végrehajtásával. A mostani rendezési folyamat során a Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány az témakörben érintett állami vezetőknek küldött levelében a hatósági jogkör megadását kérte. Levél a közlekedési miniszternek Az MRSz jogkörének hatósági szintre emelése az FAI sportszabályzatában megfogalmazott irányelveknek is megfelel. A hatályos 2004. évi CXL. törvény 12. § (3) bek. (d) pontja szerint ugyancsak lehetséges. A légiközlekedési hatóság engedélye nem vonhatja el és nem módosíthatja azokat a jogokat és feladatokat, melyeket a sporttörvény az országos sportági szakszövetségnek a sportrepülő egyesületeknek és a sportolóknak biztosít, valamint utalnia kell az F.A.I. sportszabályzatára és ajánlásaira. A légiközlekedési hatóság engedélye – véleményem szerint – így szólhat/na: ENGEDÉLY a Magyar Repülő Szövetség országos légisport szakszövetség részére a nem gazdasági célú légiközlekedési, vagy légi közlekedéssel összefüggő tevékenység, azaz sportrepülés folytatásához. A Magyar Repülő Szövetség a magyar légisportok hatóságaként végzi tevékenységét a légiközlekedési-, a sporttörvény, a közigazgatási és más törvények, az alapszabálya és a Nemzetközi Légisport Szövetség szabályai szerint. Az ENGEDÉLY határozatlan ideig érvényes. …………………………….. aláírás Ennyi!!! (Talán lehetne egy kissé bővebb is, de fölösleges, mert az alapszabályunkban és a törvényekben minden benne van.) Több esetben kértem Botondtól a hatóság engedélyét tanulmányozás céljából, de nem tudta ideadni. Gyanítom, hogy annak tartalma igencsak korlátozza a törvények által biztosított jogainkat és alapszabályunkban meghatározott feladatainkból magához ragad igen sokat a pénzünkhöz ragaszkodva. Az Alkotmánybíróságon már végigment a hatósági díj ügye. A 3/2002. GKM díjrendelet felülvizsgálását kérte a Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány 2003-ban. Akkor a díjrendelet megvonta az illetékmentességet a társadalmi szervezetektől és az alapítványoktól. Az Alapítvány jelezte a légügyi hatóság felé is, hogy a díjrendelet alkotmányellenes, mert hátrányos megkülönbözetést hoz létre a repülőgépeket tulajdonló és az országban működő többi társadalmi szervezet között. Erre úgy módosították a díjrendeletet, hogy az Itv-ben illetékmentességet kapott összes szervezettől megvonta a mentességet. Ez azonban törvénysértő volt. Az Alapítvány ismét reklamált, mire a díjrendeletet végre úgy módosították, hogy harmonizált az Itv-vel. A gyakorlatban azonban semmi nem változott!!! Az Alkotmánybíróság a felülvizsgálati kérelmünk benyújtása után három, vagy négy évvel vizsgálta a témát. Megállapította, hogy a díjrendelet nem alkotmánysértő, azaz nem diszkriminatív. A végrehajtásban van a hiba!!!!!!! Az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy a díjrendelet alkotmányossági szempontból megfelel-e, azzal nem foglalkozott, hogy a rendeletet a hatóság jogosan alkalmazza-e a sportrepülésre is. Megállapítható, hogy a légiközlekedéssel foglalkozó rendeletek hatálya – még ráutaló jelleggel sem – terjed ki a sportrepülő tevékenységre. Példaként a 32/2009. KHEM rendeletet említeném, mely határozottan azt tartalmazza, hogy repülőgépvezető képzésre csak gazdálkodó szervezet kaphat engedélyt és a hajózó személyzet képzésére vonatkozik. A rendeletből részlet. Az MRSz és a sportrepülő egyesületek NEM gazdálkodó szervezetek, tehát nem tartoznak a rendelet hatálya alá és nem hajózó személyzet képzése a feladatuk. Ezzel szemben tájékoztatót kapott az MRSz, hogy mégiscsak vonatkozik rá és a sportrepülő egyesületekre a rendelet. A Tájékoztató nem jogszabály, mi mégis bevettük és hasraestünk. Tájékoztató az MRSZ és felügyelete alá tartozó szervezetek által folytatható oktatási tevékenységről Forrás: NKH honlapja mrsz_okt_tevekenyseg ha nem működik, akkor http://www.nkh.hu/repules/images/stories/mrsz_okt_tevekenyseg.pdf Jereb Gábor: (a hatályos légiközl. törvény megalkotója) Kedves Pista! Leveledhez még egy megjegyzés: A Légiközlekedési Igazgatóságnak soha sem volt felügyeleti, ellenőrzési joga a légi sporttevékenység felett. Mégha valakik ezt valaha, valahol esetleg így leírták is(?). A fogalmak keveréséről lehet szó. Az Igazgatóság közlekedési, pontosabban légiközlekedési hatóság, s a sporttevékenységhez, mint olyanhoz nincs köze. Felügyeleti, ellenőrzési jogköre csakis közlekedési szempontból volt. Az egészségügyi vizsgálatról: 2004. évi I. törvény A sportról I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok 1. § (1) Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. (2) Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. (3) Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló. (4) Hivatásos sportoló az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül. (4) A versenyző köteles: b) a sportág jellegének megfelelő - külön jogszabályban meghatározott - sportorvosi alkalmassági, illetve szűrővizsgálatokon részt venni (sportegészségügyi ellenőrzés), 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a versenyzőt, a szabadidős sportolót (a továbbiakban együtt: sportoló), valamint a sportszakembert ellátó, továbbá a sportrendezvényen, szabadidősport eseményen egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, illetve egészségügyi dolgozóra, a sportrendezvény, szabadidősport esemény szervezőjére, továbbá a sportegészségügyi ellátásban részt vevő sportolóra és sportszakemberre. A sportolók és a sportszakemberek sportorvosi vizsgálatáról 6. § (1) A versenyző - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a rendszeres edzések megkezdése, valamint a sportorvosi engedély - e rendelet szerinti - érvényességi idejének lejárta előtt sportorvosi vizsgálaton köteles részt venni. Összegezve: A törvény és a Korm. rendelet szerint a sportoló akkor köteles a sportág jellegének megfelelő egészségügyi alkalmassági és szűrővizsgálaton részt venni, ha versenyszerűen sportol, illetve rendszeres edzések megkezdése előtt. A jelenleg ránk erőszakolt díjköteles egészségügyi vizsgálat nem a sportág jellegének megfelelő, hanem a szakszolgálatot ellátó szakemberek munkaalkalmassági vizsgálata. A sportág jellegének megfelelő egészségügyi vizsgálatok milyenségét a sportág tapasztalt sportolói és a sportorvosok együttesen tudják meghatározni, nem a légiközlekedési hatóság szakemberei. A hazósági díjról: Mint azt már több levelemben igen sok címre elküldtem a hatóság évente kb: 100.-mFt-ot von el a sportrepülésből. Több vélemény szerint ez az összeg alábecsült. Ennek durván fele a sportolókat terheli, a másik fele pedig a sportrepülő egyesületeket. Az egyesületek által befizetett hatósági díjat is a sportolóknak kell összekuporgatni, ill. a repülőgépek használati díját és a tagok egyéb fizetnivalóját terheli. MELYIK SPORTÁG ÉLTE VOLNA TÚL EZT A TERHELÉST TÍZ ÉVEN ÁT? Elfogadjuk a sportrepüléshez fűződő piaci jellegű kiadásokat, de az állami /hatósági/ elvonásnak valamilyen formában véget kell vetni és visszafizettetni. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól I. Fejezet Alapelvek és alapvető rendelkezések Eljárási alapelvek 4. § (1) (2) A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással az ügyfélnek okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti. Ez tíz év alatt Egymilliárd Forint.

Pistabá

============================================= Kerekes László laszlo.kerekes@hmth.hu címzett: FejéregyháziLászló elnok@aeroclub.hu; BuzádyGyörgy jorgosz1@chello.hu;BenedekJános benedekj@freemail.hu; CsókLászló csokl@budapest.hu; GécziJánoseje@aeroclub.hu; SzilágyiJános bairltd@hu.inter.net; FerincVince ferinc@t-online.hu ; SzöllősiLászló sport@aeroclub.hu; MatuzIstván fopilota@aeroclub.hu;VargaCsaba fomernok@aeroclub.hu; DrHamarSándor drhamar@t-online.hu;gazdaságiv gazdasagiv@aeroclub.hu ; TalabosGábormastersky.talabos@radiolan.hu ; NagyLászló nagylaci@malevrk.hu ;CsigaSándor pilcsi@freemail.hu; KomlósVilmos komlosvilmos@freemail.hu;DrSzépJenő jeno.szep@idom.hu; Dúzs István aeroclub.duzsistvan@index.hu tárgy: Re: Ismét az illetékmentességről Véleményem szerint megengedhetetlen és alkotmányellenes, hogy a beszedett díj a Légiközlekedési hatóság bevétele legyen. Ezzel érdekeltté válnak, hogy az eljárásokat húzzák, különféle címeken eljárási díjakat szedjenek be, ami súlyos összeférhetetlenség forrása. Nyilvánvaló, hogy a hatóság ezért nem ismeri el a Légiközlekedésről szóló törvény alábbi pontját: 22. § Légiközlekedési, valamint légiközlekedéssel összefüggő tevékenység - a 71. § 10. pontjának e) és h) pontjában meghatározott tevékenység kivételével - a légiközlekedési hatóságnak, a bajba jutott vagy eltűnt légijármű megsegítésére, illetve a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenység ellátására irányuló kutató-mentő repülés pedig a katonai légügyi hatóságnak az adott tevékenységre vonatkozó engedélyével folytatható. 71.§. 10. légiközlekedési tevékenység: a) a légi járművel végzett személyszállítás és árufuvarozás (ideértve a postai küldemények fuvarozását), b) a légi járművel folytatott munkavégzés (pl. teheremelés, mező-, erdő- és vízgazdálkodási célú repülés), c) a bajba jutott vagy eltűnt légijármű megsegítésére, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenység ellátására irányuló kutató-mentő repülés, d) a légi járművel végzett egészségügyi mentőrepülés, e) a légi jármű sport-, valamint magáncélú alkalmazása, f) a vállalati célú légi közlekedés, g) a légiközlekedési szakszemélyzet gyakorlati repülő kiképzése, h) a légvédelmi készenléti repülések kivételével az állami légi járművel végzett repülés; Uraim! Az MRSz-nek semilyen területen sem kell a törvény szerint hatósági engedély, csak a haszoncélú tevékenységéhez.!!!!! Ez a hatályos törvény! A hatóság miért folytat velünk szemben törvénysértő magatartást? Miért nem érvényesítjük az MRSz alapszabályában foglalt érdekérvényesítő képességét? Alkotmánybíróság, bíróság, panasz! Talán azt is kiszámíthatjuk, mennyi kárt okozott már nekünk ez a hatósági magatartás. És kártérítési perrel élhetnénk a tisztelt hatósággal szemben. Sajtó, média? Miért nem kérjük fel sajtó szóvivőnket? Dúzs Pista javaslatainál szerintem nincs sürgősebb téma az MRSz számára. Ha az alapszabályunk és eredeti céljaink szerint kívánunk működni, és nem pedig egy hatósági engedéllyel működő üzembentartó szervezet akarunk lenni, féltve üzembentartási engedélyünket. Mert akkor, ahogyan azt most is teszi, zsarolhat minket a hatóság az engedély visszavonásával. Kerekes László ----- Original Message ----- From: Dúzs István To: FejéregyháziLászló ; BuzádyGyörgy ; BenedekJános ; KerekesLászló ; CsókLászló ;GécziJános ; SzilágyiJános ; FerincVince ; SzöllősiLászló ; MatuzIstván ; VargaCsaba ;DrHamarSándor ; gazdaságiv ; TalabosGábor ; NagyLászló ; CsigaSándor ; KomlósVilmos ;DrSzépJenő Sent: Thursday, March 04, 2010 11:07 PM Subject: Ismét az illetékmentességről ============================================ Gondolataim a pénzünk irányáról. Vajon a sportrepülők pénze jó helyre kerül????? Az alapítvány elnökeként részt vettem a Magyar Repülő Szövetség 2010. január 30-án megtartott rendkívüli küldöttközgyűlésén. Az egyik napirendi pontban a sportköltségvetésről volt szó, az elmúlt évi teljesítésről és az idei évi tervekről. Szomorúan vettem tudomásúl, hogy a sporttámogatás csekély összegéből az idén még kevesebb jut a sportra, mint a megelőző években. A több bevétel reményében szóba került a tagdíj emelése a jelenlegi évi 2.500.-Ft-ról 3.000.-Ft-ra. Ezt a javaslatot a közgyűlés elvetette, mondván, hogy akkor a jelenleg is csökkenő létszám mégjobban lecsökkenne és a bevétel ezáltal nem emelkedne. Ennek kapcsán egy felszólaló küldött megemlítette, hogy szívesen fizetnének a tagok magasabb összegű tagdíjat, ha azt tapasztalnák, hogy az MRSz harcol a sportolók érdekeiért. Az MRSz tagdíj évi 2.500.-Ft-os összege nevetségesen kevés, szinte jelképes. Egy felszólaló azt mondta, hogy havi egy doboz sör. A magam módján mindjárt elővettem azt a gumicsontot, melyet évek óta rágok: A HATÓSÁGI DÍJ! Egy kezdő sportrepülő mennyit fizet a mélyen tisztelt hatóságnak az első felszállása előtt? Az alábbi összeállítás alapján 25.900.-Ft-ot és bátran ki kell jelenteni, hogy törvényellenesen. Miért? Az amatőr sportolók részére a sportegészségügyi vizsgálat ingyenességét törvény biztosítja. Az egészségügyi vizsgálat eredményének hatósági minősítése a hívatásos légijárművezetők és a szakszolgálati engedélyhez kötött földi légiközlekedési szakszemélyzet számára elrendelt hatósági eljárás. A sportrepülő egyesületekben az alapfokú elméleti tanfolyamokon részt vett hallgatók vizsgáztatása nem hatósági feladat. Ilyen a Légiközlekedési Igazgatóság feladatai között nem szerepel. Sportoláshoz a világon sehol nem kell erkölcsi bizonyítvány!!!! Sorolhatnám tovább, hogy mennyi hatósági díjat és egészségügyi vizsgálati díjat kell fizetni egy vitorlázrepülő oktatónak, vagy vontatópilótának, miközben a növendék oktatását ingyen végzi. Ha a Magyar Repülő Szövetség el tudja érni azt, hogy ezektől a törvénytelen kiadásoktól mentesítse a sportolóit, akkor bizonyára gyarapodna a létszám és emelhető lenne a tagsági díj. ============================================ A repülés drága sport. Minden sportrepülő a repüléssel összefüggő piaci jellegű költségeket kénytelen vállalni. Ezek a költségek minden sportágban léteznek. Vannak azonban a sportrepülésnek manapság Magyarországon olyan költségei, melyek évek óta vita tárgyát képezik, mert a többi sportágban ismeretlenek és jogszabály ellenesnek tűnnek. Most csupán azt sorolom fel, hogy egy kezdő sportrepülőnek, (vagy apukának/anyukának) milyen mélyen kell a zsebébe nyúlni az első felszállás előtt. Ezek a költségek a gyakorlati repülésnek egy percét sem fedezik. A többi sportágban tevékenykedő sportolóknak ezeket a kiadásokat nem kell elviselni. Ezért ez a gyakorlat az a sportok /sportágak/ közötti egyenlő bánásmód megsértésének számít. Alkotmányellenes!!!!!!!! Az amatőr sportolók sportegészségügyi vizsgálata a törvény szerint díjmentes. A vizsgálatot végző sportorvos által rögzített eredményt nem követi egy papírforma alapján díjazás ellenében végrehajtott hatósági minősítés. Az egyesületekben elvégzett elméleti tanfolyamok utáni vizsgáztatást nem a hatóság végzi. Sportoláshoz a világon sehol nem kell erkölcsi bizonyítvány!!!! A kezdő sportrepülőket terhelő költségek a sportolás megkezdése előtt: Egészségügyi vizsgálat 12.000.-Ft Egészségügyi vizsgálat hatósági minősítése 7.900.-Ft Alapfokú elméleti hatósági vizsgadíj 2.900.-Ft Erkölcsi bizonyítvány 3.100.-Ft Összesen 25.900.-Ft A probléma megoldásával a Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány foglalkozik, mint a sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete. Véleményeteket az index.fórumon kívül a hhh.sa@index.hu címre várjuk.

Az Alapítvány honlapja: hatarhegy.5mp.eu =============================

Január 08-án megtartandó elnökségi ülés anyaga. (Dúzs István) Ezzel a címmel évekkel ezelőtt már több esetben leírtam elképzeléseimet és javaslataimat a Magyar Repülő Szövetség és a sportrepülő egyesületek sorsának javítását illetően. Leveleimet elküldtem az MRSz mindenkori vezetőinek az elnökségi tagoknak, sportrepülő egyesületeknek és több száz általam ismert sportrepülők e-mail címére. Igen sok válaszlevél érkezett, melyek zöme használható információkat tartalmazott a problémák megoldására. Az MRSz akkori vezetői passzívan kezelték a kérdést. A problémákat 2006-ban egy igen tartalmas levélben foglaltam össze, melyet a Magyar Köztársaság Kormánya és a miniszterelnök címére kívántam elküldeni kérve kormány szintű megoldást a sportrepülés problémáira. Az akkori MRSz elnök (V. Gy.) a levél elküldését megtiltotta. A levelet kissé aktualizálva az MRSz 2008. január 28-án küldte el a Kormánynak. Azóta nem született megoldás. Bebizonyosodott, hogy levelezések és tárgyalások útján nem lehet rendezni a sportrepülés zavaros helyzetét, bátrabb, aktívabb, hatékonyabb, forradalmi lépést kell tenni a helyzet jogszerű rendezése érdekében. A sportrepülés problémájának a gyökere az, hogy a Magyar Repülő Szövetséget és a sportrepülő egyesületeket a mindenkori légügyi hatóság (PLH, PLI, LI.) nem társadalmi szervezetként kezeli, hanem gazdálkodó szervezetként, a sportrepülőket pedig a hivatásos légijárművezetőkkel azonos kategóriába sorolja, holott az egyesületek társadalmi szervezeti formában működnek a tagok pedig amatőr sportolók, nem a repülés a megélhetési tevékenységük. A légügyi hatóság ezzel a törvényellenes módszerrel a sportrepülést évi kb; 100.-mFt-tal terheli a hatósági eljárásokért fizetendő „hatósági díj” címén. Fizetni kell a kezdő sportrepülők alapfokú elméleti vizsgájáért, az oktatók és a vontatópilóták elméleti és gyakorlati vizsgájáért évenként, vagy kétévenként, fizetni kell a sportegészségügyi vizsgálatért, a repülőgépeink és repülőtereink okmányainak ellenőrzéséért évenként, a vásárolt repülőgépek tulajdonváltás bejegyzéséért és még nem is teljes a felsorolásom. Tíz éve van nyakunkban ez a teher. Ilyen körülmények között a Magyar Repülő Szövetség és a sportrepülő egyesületek alapszabály szerinti működése (mi több; léte) veszélyben van, sőt nem tudjuk teljesíteni a 2004. évi I. törvényben (sporttörvény) előírt feladatokat és a Nemzetközi Repülő Szövetség által kiadott szabályok és ajánlások betartása is kritikus. A Nemzeti Sportszövetség (NSSz) nyilvántartásában a Magyar Repülő Szövetség országos sportági szakszövetségként szerepel s mint ilyen a légi sportágakat kizárólagos jelleggel irányítja, szervezi és ellenőrzi. Tehát ebből a szemszögből nézve ugyanolyan jogokkal rendelkezünk, mint a többi sportág, csak nem tudunk élni ezekkel a jogokkal. Az NSSz működési támogatást is ad. Csak a légügyi hatóság kezel bennünket ettől eltérően és a sportrepülést nem tekinti sportnak. Meg kell jegyeznem, hogy a mindenkori MRSz vezetőség nem tett meg mindent az állami sportszervekkel való kapcsolat kiszélesítésében. Az NSSz működési támogatásának elszámolása rendszertelen és ezért az aktuális támogatás megkapása kritikus, vagy elmarad. Nincs kapcsolattartás a mindenkori állami sportvezetőséggel. (GyISM, Sport Szakállamtitkárság, NSSz.) Az alapszabályunk szerint kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet vagyunk és az Országos Sportági Szakszövetség a közhasznú tevékenysége során, kiveszi részét az állami, valamint a regionális és a helyi önkormányzat által ellátandó közfeladatok megvalósításából. Az állami szervekkel és az önkormányzatokkal való kapcsolattartás, együttműködés ennek ellenére szinte teljesen kimaradt az életünkből, ezért fordul elő az, hogy az önkormányzatok szabdalják a repülőtereinket, használati díjat kérnek érte, elveszik az elméleti oktatás/képzés céljára használt helyiségeinket. A sportrepülés állami és önkormányzati támogatása zéróval egyenlő, a szponzori támogatás igen szórványos és egyre csökkenő. Mindezek ellenére a magyar sportrepülők szinte minden légi sportágban a világon az elsők és egyre szebb eredményeket érünk el. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy sportolóink közül, - akik tehetik – saját vagyonukat áldozzák a versenyzésre. A nemzeti lobogóra és a válogatott csapatok tagjainak címeres mezére sem nyújt fedezetet senki, szemben más sportágak jeles sportolóival. A problémák miatt azonban az utánpótlás veszélyben van. Tehát akkor; HOGYAN TOVÁBB MRSz 2010-től ??? Idézet levelemből: „Bebizonyosodott, hogy levelezések és tárgyalások útján nem lehet rendezni a sportrepülés zavaros helyzetét, bátrabb, aktívabb, hatékonyabb, forradalmi lépést kell tenni a helyzet rendezése érdekében.” A probléma fő oka a légügyi hatóság törvényellenes, cinikus magatartása és a légiközlekedéssel foglalkozó rendeletek önkényes kiterjesztése a sportrepülésre. Nem tehetünk mást, mint betartani a törvényeket, szemben a ránk erőszakolt rendeletekkel. A Légiközlekedési törvényből induljunk el: A törvény határozottan elkülöníti a légiközlekedésen belül a gazdasági célú repülésektől a sportrepülést, mint társadalmi szervezeti formában végrehajtott nem gazdasági célú repülési tevékenységet és utal arra, hogy a légügyi hatóság engedélye szükséges a légisportokkal foglalkozó sportági szakszövetség működéséhez. A légügyi hatóság engedélye azonban nem csorbíthatja az országos sportági szakszövetség és a sportrepülő egyesületek jogait, mert azt a sporttörvény biztosítja és az alapszabály tartalmazza. A légiközlekedéssel összefüggő rendeletek mindegyike illeszkedik a Légiközlekedési törvény rendelkezéseihez, azaz a légiközlekedéssel és a légiközlekedésben szakszolgálatot végző szakemberekkel foglalkozik, nem említi egyik sem azt, hogy hatálya a sportrepülésre is kiterjed. Egyértelműen megállapítható, hogy a légiközlekedéssel foglalkozó rendeletek jók. A hiba a légiközlekedési hatóság gyakorlati tevékenységében van, mert a légiközlekedést szabályozó rendeleteket a légiközlekedési törvénnyel és a sporttörvénnyel szemben önkényesen és diktatórikusan alkalmazza a sportrepülésre, azaz a Magyar Repülő Szövetségre a sportrepülő egyesületekre és az amatőr sportrepülőkre is. - A Sporttörvény meghatározza a sportági szakszövetségek és az egyesületek feladatát. - A sportolók egészségügyi alkalmassági és időszakos vizsgálatáról szóló törvény szerint az amatőr sportolók vizsgálata ingyenes. - Az Illetéktörvény szerint a társadalmi szervezetek illetékmentességet kaptak, a hatósági eljárások előtt mi is kötelesek vagyunk benyújtani az „Illetékmentességi nyilatkozatot”. A törvény azt is elrendeli, hogy a mentes féltől az illetéket nem lehet követelni. - Amennyiben a ránk vonatkozó törvényeket és Korm. határozatokat betartjuk és az alsóbb szintű rendeleteket (KöViM, KHVM, GKM, KHEM stb.) pedig azért nem, mert hatályuk nem terjed ki a sportrepülésre, akkor járunk el helyesen. A törvények betartása nem támadható. Az elmúlt években folyamatosan, de az utóbbi hónapokban egyre aktívabban leveleztem a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság igazgatójával, mint a Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány elnöke. A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány közhasznú szervezet, a sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete. Tevékenységét a Magyar Repülő Szövetségtől és egyesületeitől függetlenül, de azok érdekében végzi, folyamatos tájékoztatásuk mellett. Honlap: hatarhegy.5mp.eu Határozottan felhívtam a figyelmét arra, hogy a hatóság intézkedései nem harmonizálnak az FAI sport szabályzataival és ajánlásaival, valamint csorbítják a Magyar Repülő Szövetség alapszabályát. Erre azt a választ kaptam, hogy hívjam fel e szervezetek a vezetőinek figyelmét arra, hogy a rendeletekhez igazítsák szabályzataikat, mert az FAI szabályzatai és az MRSz alapszabálya nem jogforrások!!! ITT MEGÁLLT BENNEM AZ ÜTŐ!!! Mit tehetünk? A törvényekből kiindulva magunknak kell elkezdeni a rendcsinálást az alapszabályunk keretein belül. 1. Az 1995. évi légiközlekedési törvény rendezi a társadalmi szervezeti formában működő nem gazdasági célú sportrepülés kérdését, definiálja a sportrepülést. 2. A 2004. évi I. törvény (sporttörvény) meghatározza az országos sportági szakszövetségek az egyesületek és az amatőr sportolók jogait, feladatait, kötelességeit stb. 3. Az 1990. évi illetéktörvény biztosítja a társadalmi szervezetek részére az illetékmentességet. 4. A 2004. évi CXL. törvény szabályozza a közigazgatási eljárás rendjét. 5. Az 1959. évi IV. törvény tiltja a joggal való visszaélést. Bizonyára lehetne még találni olyan törvényeket, melyek alapján jogosan elkezdhetjük a saját portánkon a rendcsinálást, akkor is, ha az a NKH LI szemében törvénytelenségnek, vagy engedetlenségnek tűnik. Hogyan kezdjük? Hatósági díj: 1. Az Illetéktörvény kötelező rendelkezése szerint a hatósági eljárás előtt be kell nyújtani az Illetékmentességi nyilatkozatot. A törvény szerint a mentes féltől az illetéket nem lehet követelni. Ha azt a hatóság nem fogadja el, akkor indokolnia illik, de az állami feladatát akkor is el kell látnia. A hatóság szerint az eljárásért nem illetéket fizetünk, hanem hatósági díjat. Ezzel ellentmond a 2004. évi CXL. Közigazgatási törvény, miszerint a közigazgatási eljárás pénzbeli ellenértéke az eljárási illeték. A törvény a hatósági díjat nem ismeri, tehát nincs!!! Illetékmentességi nyilatkozat (javasolom az MRSz honlapon a megjelenítését) Az Illetékmentességi nyilatkozat --->>>:Itt Egészségügyi vizsgálat: 2. A 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szól. Ez a rendelet hatályon kívül helyezte a sportrepülők egészségi alkalmasságának orvosi megállapításáról és a Repülőorvosi Bizottságok működéséről szóló 1/1982. (I. 1.) EüM rendeletet, helyette a sportrepülők egészségügyi vizsgálatát szabályozó új rendelet nem készült. A 14/2002 KöViM-EüM rendelet hatálya pedig az amatőr sportrepülőkre nem terjed ki, arra utalást sem tesz. A 2004. évi sporttörvény viszont kötelezően előírja a sportolók egészségügyi vizsgálatát, mely az Országos Sportegészségügyi Intézetben és vidéki egységeiben térítésmentes az 1997. évi LXXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet szerint. A sportolónak az alábbi nyomtatványt kell vinnie a vizsgálatra, melyet a küldő egyesületnek bélyegzővel és aláírással hitelesíteni kell. Az egészségügyi vizsgálat eredményét és érvényességének határidejét a repülési okmányokban kell rögzíteni. Melléklet a 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelethez. SPORTORVOSI ENGEDÉLY (javasolom az MRSz honlapon a megjelenítését) a nyomtatvány

 Képgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!