Bejelentéshatarhegy.5mp.eu
Repülni kell.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Hírek


Szavazás


Linkek

Bajba jutott sportrepülő egyesületek.

 

Bajba jutott sportrepülő egyesületek.


Budaörsi reptérről Csongor (reptérparancsnok) felhívott, hogy nem fog menni a 20.000 Ft/gép/hó... csak plusz áfával...
Agri 10.000 Ft/hó + áfa
Helyiség 10.000 Ft/hó + áfa
Szállító kocsi 10.000 Ft/hó+áfa

-- Eredeti üzenet --
Feladó:Dúzs István Címzett: Elküldve: 2015. április 18. 20:40Tárgy : Re: Bajba jutott sportrepülő egyesületek.-- Eredeti üzenet --
Feladó:Dúzs István Címzett: Mészáros László elnök , Mészáros László elnök , Mészáros Zoltán alelnök , Vizaknai Erzsébet , Mészáros Zoltán , Vályi Csongor Repülőtér üzembentartás felelős vezető , , Elküldve: 2015. április 17. 22:2Tárgy : Bajba jutott sportrepülő egyesületek.

Tisztelt Elnök Úr!Tisztelt Címzettek!
A levelező listából értesültem arról, hogy a Magyar Repülő Szövetség a Műegyetemi Sportrepülő Egyesülettől a hangárban tárolt repülőgépeik, gépkocsik és aggregátor tárolásáért igen sok pénzt kér. Felháborodásom MAXIMÁLIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A M agyar Repülő Szövetség alapszabályában szerepel az "érdekvédelem" szó. Ennek érdekében a Magyar Repülő Szövetség feladata lenne a bajba jutott sportrepülő egyesületek segítése és védelme. Ezzel szemben a kényszerhelyzetbe jutott sportrepülő egyesületeket bevételeinek növelésére használja. (Korábban az Opitz Klub is) Tisztelettel kérem Elnök Urat arra, hogy a kényszerhelyzetben lévő és bármilyen okból bajba jutott sportrepülő egyesületek megsegítését, védelmét díjfizetés nélkül végezze el.A Magyar Repülő Szövetség eljárása csaknem azonos Dunakeszi Város polgármesterének tevékenységével.

Tisztelettel: Dúzs István

Dunakeszi repülőtér használatára és megmentésére itt a javaslatom

 

További tanácsokat és véleményeket kérek a hhh.sa@index.hu címre.

===============================================

Dunakeszi repülőtér és az ott működő két repülő klub problémájának végleges jogszerű rendezését az alábbi levelekben leírtak szerint képzelem el. Ezért javaslatot tettem a Magyar Repülő Szövetségnek, hogy a levél tervezeteimben megfogalmazottak szerint tegyen lépéseket.

 

Dióssi Csabának

Kluboknak

===========================

Levél az MRSz vezetőségének és az elnökség tagjainak

===============================

Tájékoztató levél az MRSz elnöke részére a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökével történt tárgyalásról.

Tárgyalás a NKH elnökével

==================================

Az Alapítvány újabb levele az MRSz elnökségének:

2010.09.14 16:39

Feladó: Dúzs István

Címzett: Fejéregyházi L. , Fejéregyházi L. , Fejéregyházi László ,

Dr. Hamar Sándor , BenedekJános , KerekesLászló , CsókLászló ,

SzilágyiJános , FerincVince , SzöllősiLászló , MatuzIstván ,

VargaCsaba , NagyLászló , CsigaSándor , KomlósVilmos , Szöllősi László

Elküldve: 2010. szeptember 13. 20:26

Tárgy : Fwd: NKH levele.

Az elküldött üzenethez az alábbi csatolmányok tartoztak:

horvath_zsolt_csaba_1.jpg 235230 Byte
horvath_zsolt_csaba_2.jpg 173440 Byte
-------------------------------------------------
Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Elnökség!

2010. június 23. 17:59-kor (és azóta többször) elküldtem Nektek a NKH elnökének levelét kérve állásfoglalásotokat a válaszadás megfogalmazásához.

Azóta jártam tárgyalni az NKH elnök-asszonyánál és a helyettes sport-szakállamtitkárnál. Az a kérdés merült fel mindkét helyen, hogy az MRSz vezetősége milyen állásfoglalást alakított ki Horváth Zsolt Csaba levelével kapcsolatban, miért a HSA intézkedik?

Ha élne a tervezett "Együttműködési megállapodásunk", akkor ez nem lenne kérdés, de az nem valósult meg és a levéllel kapcsolatban meg sem mukkantok, ültök a langyos vízben hónapok óta.

Buzády Gyuri bácsi írta:

Kedves Pista!

Szöllősi László az MRSz főtitkára. Másolatban Neki is megküldtem leveled, az e-mail címe a másolatban található. Az operatív teendőket Ő látja el. Sok sikert.

B.Gy.

Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy ha az elnök és az elnökség egy témában nem tud, nem mer, vagy nem akar állást foglalni, akkor a főtitkár mit tegyen?

Rendkívül passzívak vagytok és ez azt jelzi, hogy nem mertek, vagy nem akartok a NKH-val konfliktusba kerülni. Pedig fontos lenne a sportrepülők érdekeit megvédeni.

A szóban forgó levélben van egy  állít aacute;s, hogy sportrepülés nem létezik. Ezzel a Magyar Repülő Szövetségről, mint országos sportági szakszövetségről és a sportrepülő egyesületekről, valamint a sportrepülőkről valótlan tényt állít, mely a PTK 78. §- a szerint a jóhírnév sérelmét jelenti.

Ha az MRSz elnöke és elnöksége ezzel nem érthet egyet, mert akkor a saját jóhírnevünket sértené, ami szembefordulást jelentene több ezer sportrepülővel.

A levélben a következő kérdés az egészségügyi vizsgálat.

Az amatőr sportolók egészségügyi vizsgálatára az 1997. évi LXXXIII. törvény 10. §. e) pontja vonatkozik.

A NKH az egészségügyi vizsgálat esetében törvényt sért (Btk. 174. §) azzal, hogy az amatőr sportrepülőket a díjköteles munkaalkalmassági egészségügyi vizsgálatra kényszeríti azzal a fenyegetéssel, hogy a sportrepülést sportorvosi vizsgálat alapján nem engedélyezi. Pedig a sportrepülők nem a légiközlekedés szakterületén akarnak elhelyezkedni.

Ha az MRSz elnöke és elnöksége egyetért azzal, hogy továbbra is a 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet vonatkozzon a sportrepülők vizsgálatára is, akkor az MRSz elnöke és elnöksége is  bűnrészessé válik. (Btk. 174. §)

 

A hatósági díjról:

A NKH LI – mint közigazgatási szerv - a hatósági eljárásait a 2004. évi CXL. törvény szerint végzi. A törvény 153. § (2) szerint a hatósági eljárás pénzbeli ellenértéke az eljárási illeték, „hatósági díj” a törvényben nem szerepel, tehát nincs.

A társadalmi szervezetek és alapítványok részére az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 5. § d) és f) pontja teljes személyes illetékmentességet biztosít és a 4. § (1) pontja szerint (személyes illetékmentesség) esetén az illetéket a mentes féltől nem lehet követelni.

Az 1990. évi XCIII. törvény 5. § (3) pontja kötelezővé teszi a mentes fél részére azt, hogy közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárás esetén az eljárás megindításakor írásban köteles illetékmentességéről nyilatkozni.

A NKH LI az illetékmentességi nyilatkozatot nem fogadja el, jogszabályellenesen követeli a 2004. évi CXL. törvényben nem létező „hatósági díj” megfizetését.

(az 1990. évi XCIII. törvény és a 2004. évi CXL. törvény együttes megsértése)

A HSA 2010. januárjában felhívta az MRSz figyelmét az Illetékmentességi nyilatkozat kötelező benyújtására hatósági eljárás esetén, kérve, hogy a sportrepülő egyesületeket értesítse erről a honlapon. Az MRSz megtagadta ezt.

Ha az MRSz elnöke és elnöksége a "hatósági díj" kérdésben a szóban forgó levél tartalmával ért egyet, akkor sérti az illetéktörvényt és támogatja a NKH-t a 2004. évi CXL. törvény megsértésében. Ezzel szembefordul a sportrepülő egyesületek és több ezer sportrepülő érdekeivel.

2004. évi CXL. törvényből:

4. §

(2) A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással az ügyfélnek okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti.

Rendeletek hatálya.

Az MRSz hasraesik és hajlong a hatóság előtt, ha megjelenik egy légiközlekedési szakterületre vonatkozó rendelet, pedig annak hatálya a sportrepülésre nem terjed ki. A T. Hatóság szóban, vagy egy tájékoztatóban kötelezi az MRSz-t a rendelet betartására.

Példa: A 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet a hajózó személyzet képzésének szabályait tartalmazza.

 

1. § E rendelet hatálya a hajózó személyzetre, a hajózó személyzet képzését végző szervezetre (a továbbiakban: képzési szervezet), a nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezetre és a légiközlekedési hatóságra terjed ki.

 

(1) A képzési engedélyt kérelemre a légiközlekedési hatóság adja ki.

A rendelet hatálya nem terjed ki sportrepülő egyesületekben és az országos sportági szakszövetségben végzett képzésre. A sportrepülő nem hajózó személyzet, a sportrepülő egyesület és az MRSz nem gazdálkodó szervezet. A rendeletben leírt követelményeket társadalmi szervezetek nem tudják betartani.

A NKH LI egy TÁJÉKOZTATÓ kiadásával a rendelet hatályát ennek ellenére kiterjesztette az MRSz-re és a sportrepülő egyesületekre is.

Egy jogszabály hatálya nem terjeszthető ki egy TÁJÉKOZTATÓ kiadásával, mert a TÁJÉKOZTATÓ nem jogszabály, nem is annak kötelező melléklete.

A légiközlekedés tárgykörében kiadott közlekedési miniszteri rendeletek egyike sem terjed ki a sportrepülésre, mégis a NKH LI - tájékoztatók kiadásával, ráutalással, stb. - a gyakorlatban az MRSz-re és a sportrepülő egyesületekre is alkalmazza azokat. Ezzel a gyakorlattal a NKH LI az MRSz és a sportrepülő egyesületek alapszabályainak betartását teszi lehetetlenné.

Ha az MRSz a jövőben is elfogadja a légiközlekedési szakterületekre vonatkozó rendeleteket, akkor egyetért azzal, hogy sportrepülés nincs, a sportrepülő egyesületeknek és az MRSz-nek ugyanolyan feltételeknek kell megfelelni, mint a hajózó személyzet képzésével foglalkozó gazdálkodó szervezeteknek. (MALÉV, Centroplán KFT, stb.)

Tisztelt Elnök Úr!

Kedves Laci!

A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány (HSA), mint a sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete, valamint közhasznú tevékenységei alapján emberi- és állampolgári jogok védelmével foglalkozó szervezet továbbra is foglalkozik a sportrepülés problémáinak megoldásával. Jelenleg a legsúlyosabb probléma az, hogy Te nem fogadod el a HSA segítségét, nem vagy partner a problémák megoldásában és az elnökséget is ilyen irányba terelgeted, vagy egyáltalán nem tűzöd az elnökségi ülések napirendi pontjai közé ezeket a kérdéseket.

Rövidesen folytatódik a tárgyalás a NKH elnök-asszonyával és a HSA-nak szüksége van a Te sportrepülést támogató állásfoglalásodra Horváth Zsolt Csaba levelével kapcsolatban.

A másik megoldás az lenne, ha megbízó levelet küldenél a HSA részére Horváth Zsolt Csaba levelében foglaltak rendezésére.

Kérem nagyon határozott és sürgős válaszodat.

Sporttársi üdvözlettel: Dúzs István

Feladó: Dúzs István

Címzett: BenedekJános , BenedekJános , KerekesLászló , CsókLászló , SzilágyiJános , FerincVince , SzöllősiLászló , MatuzIstván , VargaCsaba , DrHamarSándor , NagyLászló , CsigaSándor , KomlósVilmos , DrHamarSándor

Elküldve: 2010. június 23. 17:59

Tárgy : NKH levele.

Tisztelt sporttársaim!

A csatolt levelet a Nemzeti Közlekedési Hivatal küldte a korábbi sportszakállamtitkárnak. Az új sport szakállamtitkárt sürgősen értesíteni szükséges arról, hogy a levél eszeveszett baromságokat tartalmaz, azaz ismételten nem ismeri el sportnak a sportrepülést, minden szava/mondata félrevezető hazugság.

Kérem véleményeteket igen sürgősen. Mit tegyünk annak érdekében, hogy a Sport Szakállamtitkár megismerje a sportrepülés igazi mai állapotát és segíteni tudjon a problémák megoldásában, főleg abban, hogy a T. Hatóság ne nézze bevételi forrásnak a sportrepülőket.

Milyen lépéseket tesz a Magyar Repülő Szövetség???

A HSA nevében rövidesen találkozót kérek a Sport Szakállamtitkártól és a Ti véleményeiteket is szeretném tálalni.

Dúzs István elnök

Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány

a sportrepülők és egyesületeik országos hatáskörű érdekvédelmi szervezete

 

================================
Az Alapítvány levele az MRSz vezetőségének:
Tájékoztatlak Benneteket, hogy kaptam tárgyalásra időpontot a NKH elnök asszonytól és a Sport-szakállamtitkár helyettes úrtól.
Idáig vártam Horváth Csaba Zsolt levelére az állásfoglalásotokat és a válaszotokat, de Ti csak ültetek a langyos vízben, egyetlen használható javaslatot sem kaptam. Időben kértem!!!!!!!!!!!!

Szerintetek tehát a sportrepülés nem létezik, egyet értettetek a levéllel, maradjon minden a régiben, fizessük a milcsiket a T. Hatóságnak, mert a sporttörvényben nincs olyan, hogy "sportrepülés". Csak polgári repülés van és az amatőr sportrepülőknek a sportolás megkezdése előtt díjköteles munkaalkalmassági egészségügyi vizsgálaton kell részt venni, meg hatósági erkölcsi bizonyítvány is kell a sportoláshoz és ne piszkáljuk ezt a kérdést, mert egyre büdösebb lesz.

0px;">Nos, mostmár nem várok Tőletek egy sort sem, lezárult a várakozási idő. A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány (HSA) elnökeként fogom előadni a sportrepülők problémáját az MRSz vezetőinek véleménye nélkül, mert olyan nincs. Ez egy rettenetesen szomorú állapot, mely azt jelenti, hogy sürgősen új MRSz vezetőségre van szükség. Ebben a kérdésben a HSA nem tehet semmit, csak felhívja a sportrepülők figyelmét egy rendkivüli tisztújító közgyűlés összehívására.

A HSA törekvése tárgyaláson az, hogy a NKH ismerje el sportnak a sportrepülést a Légiközlekedési törvény és a sporttörvény szerint, erről tájékoztassa a Sportszakállamtitkárságot, mintegy korrigálva H. Zs. Cs. levelében leírtakat. Kérni fogom Elnök Asszonytól, hogy utasítsa a Légiközlekedési Igazgatóságot (LI) arra, hogy a Magyar Repülő Szövetséget és a sportrepülő egyesületeket társadalmi szervezetként kezelje és a hatósági eljárásokat illetékmentesen bonyolítsa. Továbbá kérni fogom azt, hogy az LI olyan mértékben szóljon bele a sportrepülésbe, hogy az MRSz és a sportrepülő egyesületek alapszabályát ne csonkítsa.
Más is lesz a terítéken, de röviden csak ennyit előlegként.


Dúzs István elnök
Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány
a sportrepülők és egyesületeik országos hatáskörű érdekvédelmi szervezete
2010. 07.29.

 

Horváth Zsolt Csaba levele itt:

===========================================

 

Elejétől fogva tudtam, - nem csak sejtettem -, hogy a hatósági eljárások után fizetendő hatósági díjtól igen nehéz lesz megszabadulni, hiszen mitegy évi 100.-mFt bevételt jelent a T. Hatóságnak a mi zsebünkből elvont, elrabolt összeg.  Már sok-sok levélben leírtam, hogy az illetéktörvény rendelkezése szerint a társadalmi szervezetek illetékmentességet kaptak a törvény alapján a hatósági eljárások esetében. Az illetékmentesség egyben "költségmentességet" jelent és ez vonatkozik a hatósági eljárásokra akkor is, ha annak pénzbeli ellenértéke eljárási illeték, hatósági díj, vagy igazgatási eljárási költségként szerepel.

Most azonban más problémával kell megbírkózni, mely burkoltan már korábban is lógott a levegőben. Ez a probléma a házunk táján fakad. Jelenleg az MRSz vezetősége (elnöke) akadályozni igyekszik azt a törvény szerinti lépést, hogy a hatósági eljárás előtt az illetékmentességi nyilatkozatot be kell nyújtani.

Levélváltás az illetékmentességről

==========================

Az MRSz elnökétől alább olvasható levélre - első lépésben válaszolva - a következő levelet küldtem:

 

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Elnökség!

Üdvözöllek Benneteket!

2010. januárban javasoltam, hogy az illetékmentességi ügyben fel kellene hívni a sportrepülő egyesületek vezetőnek figyelmét az Illetéktörvénynek arra a pontjára, hogy a társadalmi szervezetek a hatósági eljárás előtt KÖTELESEK benyújtani az illetékmentességi nyilatkozatot.

1999 előtt a hatóság kérte a nyilatkozatot és illetékmentesen végezte az eljárást. A jelenleg hatályos 3/2002 GKM rendeletből már hiányzik az illetékmentességre utaló melléklet, de az Illetéktörvény változatlanul illetékmentességet biztosít a társadalmi szervezeteknek, így a Magyar Repülő Szövetségnek és a sportrepülő egyesületeknek. A hatósági eljárást tehát változatlanul illetékmentesen kellene lebonyolítani. A hatóság azonban tíz éve nem fogadja el az illetékmentességi nyilatkozatot és Mi ebbe kénytelenek voltunk belenyugodni, pedig számtalan levélváltás, tárgyalás zajlott le ennek rendezésére. A hatóság volt az erősebb kutya.

Azt kell tenni. hogy az Illetéktörvény rendelkezései szerint be kell nyújtani az illetékmentességi nyilatkozatot a hatósági díjnak álcázott eljárási illeték, (vagy igazgatási-szolgáltatási díj) befizetése nélkül. Ezzel Mi a törvényes előírásnak eleget teszünk. Amennyiben a Mélyen Tisztelt Hatóság ezért nem hajtja végre az állami feladatként rá bízott hatósági ellenőrzést, akkor Ő a hunyó, ezért az "ügyfél" hátrányba nem kerülhet.

Tegnap kaptam meg a csatolt levelet ebben az ügyben. A levelet körbeküldöm a sportrepülő egyesületek vezetőinek és az interneten is közzéteszem, vélemények begyűjtése céljából.

Néhány nap múlva, kb. a jövő hét közepetáján, szeretnék visszatérni erre a témára a beérkezett vélemények és javaslatok ismeretében.

Sporttársi üdvözlettel: Dúzs István

 

========================

 

A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány kérte 2010 januárjában a Magyar Repülő Szövetség vezetőségét, hogy hívja fel a sportrepülő egyesületek figyelmét az Illetéktörvénynek azon rendelkezésére, hogy a társadalmi szervezet - így a sportrepülő egyesület is - a hatósági eljárás előtt köteles illetékmentességi nyilatkozatot benyújtani és erről értesítse a Légiközlekedési Igazgatóságot is. Kértük, hogy a Magyar Repülő Szövetség példamutatóként járjon el.

 

A levél:

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Elnökség!

Szövegjavaslat az MRSz honlapjára:

Felhívom a sportrepülő egyesületek vezetőinek figyelmét a 1990. évi XCIII. törvény 4. és 5. §-ának betartására, mely a hatósági eljárások előtt a társadalmi szervezetek részére kötelezővé teszi az ILLETÉKMENTESSÉGI NYILATKOZAT benyújtását, amennyiben az egyesület a feltételeknek megfelel, azaz a megelőző évben társasági adókötelezettsége nem keletkezett és várhatóan a tárgyévben sem fog keletkezni.

…………………... ..............................

elnök főtitkár

"HÁRMASHATÁRHEGYI SPORTREPÜLÉSÉRT"

ALAPÍTVÁNY j j j

Alapítva 1990

közhasznú szervezet 1028 Budapest Arad u sportrepülőtér

Levélcím: 1368 Budapest Pf: 184.

Tel/fax: 376-51-10

Adószám: 18006379-1-41 e-mail: hhh.sa@index.hu honlap: hatarhegy.5mp.eu

Pénzforgalmi jelzőszám: 11713005-20413260. OTP Bank Rt Északpesti Régió

A sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete.

Magyar Repülő Szövetség

Fejéregyházi László elnök és az

Elnökség tagjai részére

A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány közhasznú szervezet, a sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete. Tevékenységét a Magyar Repülő Szövetségtől és egyesületeitől függetlenül, de azok érdekében végzi, folyamatos tájékoztatásuk mellett.

Tárgy: Illetékmentességi nyilatkozat.

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Elnökség!

Honlapunkon közzétett felhívás a sportrepülő egyesületek vezetői részére a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság tevékenységét érinti, ezért javasolom T. Hatóságot erről értesíteni.

Levél javaslat a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság részére:

Budapest 2010. április 16.

.......................................... …………………………………….

 

 

Dúzs István

elnök

 

MRSz

fejrész

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Légiközlekedési Igazgatóság

Budapest Pf: 41.

1675

Tárgy: Felhívás törvény betartására.

Tisztelt Igazgatóság!

A Magyar Repülő Szövetség az alábbi felhívást tette közzé honlapján és e-levélben a sportrepülő egyesületek vezetői részére:

Felhívom a sportrepülő egyesületek vezetőinek figyelmét a 1990. évi XCIII. törvény 4. és 5. §-ának betartására, mely a hatósági eljárások előtt a társadalmi szervezetek részére kötelezővé teszi az ILLETÉKMENTESSÉGI NYILATKOZAT benyújtását, amennyiben az egyesület a feltételeknek megfelel, azaz a megelőző évben társasági adókötelezettsége nem keletkezett és várhatóan a tárgyévben sem fog keletkezni.

……………………………… ……………………………….

elnök főtitkár

Kérem T. Hatóságot fentiek szíves tudomásulvételére.

Dátum

…………………………………… ………………………………..

 

=======================

 

A következő válaszlevél érkezett:

Várjuk a véleményeket, javaslatokat. Írjanak levelet azok is, akik valamit nem értenek a levélből!!!

Leveleiteket a hhh.sa@index.hu címre kérjük.

================================================

A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány tovább folytatja levélharcát a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósággal a sportrepülők és egyesületeik érdekében.

Az itt olvasható Levéltervezet-et a Magyar Repülő Szövetség és  a sportrepülő egyesületek vezetői elektronikus levélben megkapják abból a célból, hogy egészítsétek ki, módosítsatok rajta, húzzatok belőle, hogy a T.Hatóság felé egy közöKépgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?olvasó [ 2010-09-22 14:18 ]

Készítette: Dr Hamar Sándor
El sem olvasta, csak aláírta FejéregyháziIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!